Platónův dialog Charmidés - náhled

Platónův dialog Charmidés (2007)

popis: Sborník textů z 4. českého platónského symposia, konaného v Praze ve dnech 1.–12. 11. 2004.

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
145 Kč
Do obchodu
Komeniologické studie II - náhled

Komeniologické studie II (1998)

popis: Sv. 10: Druhý díl souboru obsahuje chronologicky uspořádané stati, recenze a příležitostné...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
350 Kč
Do obchodu
Komeniologické studie II - náhled

Komeniologické studie II (1998)

popis: Sv. 10: Druhý díl souboru obsahuje chronologicky uspořádané stati, recenze a příležitostné...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
260 Kč
Do obchodu
Tractatus mystici - Mystické traktáty - náhled

Tractatus mystici - Mystické traktáty (1997)

popis: Sv. II: Dva mystické traktáty pražského dominikána Koldy – O statečném rytíři a O...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
180 Kč
Do obchodu
The Republic and the Laws of Plato - náhled

The Republic and the Laws of Plato (1998)

popis: Sborník textů z 1. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve dnech...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
160 Kč
Do obchodu
Quadragesimale Admontense - Quadragesimale Admontské - náhled

Quadragesimale Admontense - Quadragesimale Admontské (2006)

popis: Sv. VI: Sbírka postních kázání neznámého autora ze 14. stol., pravděpodobně mnicha...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
450 Kč
Do obchodu
Emanuel Rádl - Vědec a filosof - náhled

Emanuel Rádl - Vědec a filosof (2004)

popis: Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané u příležitosti 60. výročí úmrtí a...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
390 Kč
Do obchodu
Quadragesimale Admontense - Quadragesimale Admontské - náhled

Quadragesimale Admontense - Quadragesimale Admontské (2006)

popis: Sv. VI: Sbírka postních kázání neznámého autora ze 14. stol., pravděpodobně mnicha...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
400 Kč
Do obchodu
Plato - náhled

Plato (2001)

popis: Sborník textů ze 2. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
210 Kč
Do obchodu
Plato´s Parmenides - náhled

Plato´s Parmenides (2005)

popis: Sborník textů ze 4. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
150 Kč
Do obchodu
Etika hospodářství II. - náhled

Etika hospodářství II. (1994)

popis: Moderní evangelický pohled na problémy a souvislosti dnešního světového hospodářského...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
90 Kč
Do obchodu
Etymologie XVI - náhled

Etymologie XVI (2000)

popis: Šestnáctá kniha pojednává o drahých kamenech, kovech a horninách. Připojen je dodatek o...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
150 Kč
Do obchodu
Quadragesimale Admontenské - náhled
Antikvariát Malý čtenář (Holice)
Doprava: od 80 Kč
400 Kč
Do obchodu
Základy aritmetiky (Algorismus prosaycus) - náhled

Základy aritmetiky (Algorismus prosaycus) (1999)

popis: Učebnice matematiky od Mistra Křišťana z Prachatic (1370-1439) je zajímavým svědectvím o...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
155 Kč
Do obchodu
Plato´s Parmenides - náhled

Plato´s Parmenides (2005)

popis: Sborník textů ze 4. mezinárodního pražského platónského symposia, konaného v Praze ve...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
140 Kč
Do obchodu
Reflexe 42 - náhled
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
55 Kč
Do obchodu
Focus Pragensis II - náhled

Focus Pragensis II (2002)

popis: Pražský cizojazyčný sborník pro fenomenologii a filosofii náboženství.

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
90 Kč
Do obchodu
Focus Pragensis I - náhled

Focus Pragensis I (2001)

popis: Pražský cizojazyčný sborník pro fenomenologii a filosofii náboženství.

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
90 Kč
Do obchodu
Reflexe 33 - náhled
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
55 Kč
Do obchodu
Reflexe 17 - náhled
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
50 Kč
Do obchodu
Filosofie a víra - náhled

Filosofie a víra (1990)

popis: r.v. 1990, nakladatel Oikoymenh , 172 stran, originál brožovaná

nahlásit chybné informace
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
135 Kč
Do obchodu
Úvahy o politické theologii - náhled
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
100 Kč
Do obchodu
Filosofie a víra - náhled

Filosofie a víra (1990)

popis: r.v. 1990, nakladatel Oikoymenh , 172 stran, originál brožovaná

nahlásit chybné informace
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
200 Kč
Do obchodu
Martin Heidegger a Tomáš Akvinský (Člověk - čas - bytí) - náhled

Martin Heidegger a Tomáš Akvinský (Člověk - čas - bytí) (1998)

popis: r.v. 1998, nakladatel Oikoymenh, 1. vyd. , přel. K. Floss , 238 stran, originál brožovaná

nahlásit chybné informace
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
200 Kč
Do obchodu
Slovník Židovsko-křesťanského dialogu - náhled

Slovník Židovsko-křesťanského dialogu (1994)

popis: r.v. 1994, nakladatel Oikoymenh , přel. Milan Lyčka , 190 stran, originál brožovaná

nahlásit chybné informace
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
150 Kč
Do obchodu
Filosofie a víra - náhled

Filosofie a víra (1990)

popis: r.v. 1990, nakladatel Oikoymenh , 172 stran, originál brožovaná

nahlásit chybné informace
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
135 Kč
Do obchodu
Plótínova metafyzika svobody - náhled

Plótínova metafyzika svobody (2002)

popis: r.v. 2002, nakladatel OIKOYMENH, ed. Oikúmené, il. O. Z. Ziegler , 224 stran, originál brožovaná

nahlásit chybné informace
dantikvariat.cz (Praha 3 - Vinohrady)
Doprava: od 80 Kč
200 Kč
Do obchodu
Corpus Organicum - náhled

Corpus Organicum (2000)

popis: Pojem "živého" ve filosofickém myšlení, a to především u Kanta a jeho antických předchůdců.

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
96 Kč
Do obchodu
O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi - náhled

O Spinozově učení v dopisech panu Mojžíši Mendelssohnovi (1997)

popis: Jádro knihy tvoří spektakulární polemika F. H. Jacobiho s M. Mendelssohnem o Spinozově...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
149 Kč
Do obchodu
Náhlost. Myšlení bytí z času - náhled

Náhlost. Myšlení bytí z času (2005)

popis: Původní monografie promýšlí základní problémy Heideggerovy pozdní filosofie. Cílem studie...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
246 Kč
Do obchodu
Duch a jsoucno - náhled

Duch a jsoucno (2014)

popis: Předložená studie zkoumá Hegelovy výklady Aristotelovy psychologie a metafyziky ducha (

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
134 Kč
Do obchodu
Filosofie jednání - náhled

Filosofie jednání (2006)

popis: Sborník příspěvků k filosofickému rozboru jednání se člení do pododdílu “motivace a...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
194 Kč
Do obchodu
Jan Caramuel z Lobkovic - náhled

Jan Caramuel z Lobkovic (2006)

popis: Kniha Jan Caramuel z Lobkovic, Vybrané aspekty formální a aplikované logiky, pojednává o...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
216 Kč
Do obchodu
Jak srovnávat nesrovnatelné - náhled

Jak srovnávat nesrovnatelné (2005)

popis: Tato studie hledá metodické a také ideologické předpoklady, z nichž vycházela či vychází...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
179 Kč
Do obchodu
Etické vztahy v ekonomice - náhled

Etické vztahy v ekonomice (2012)

popis: V předkládané knize se autor zabývá těmi oblastmi ekonomického života, v nichž se...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
209 Kč
Do obchodu
Platonismus a idealismus - náhled
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
142 Kč
Do obchodu
Svědkové budoucího času I.-III. - náhled
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
1 124 Kč
Do obchodu
Etymologie XVI - náhled

Etymologie XVI (2000)

popis: Šestnáctá kniha pojednává o drahých kamenech, kovech a horninách. Připojen je dodatek o...

nahlásit chybné informace
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
170 Kč
Do obchodu
Kristus a jeho lid - náhled
Antikvariát-levné knihy (Praha 4 - Michle)
Doprava: od 90 Kč
140 Kč
Do obchodu